Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Energetická politika

Pro dosažení klimatické neutrality v Evropské unii do roku 2050 je nutné, aby emise skleníkových plynů klesly nejen v energetice či dopravě, ale také v průmyslové výrobě. Podle scénáře Evropské komise v její dlouhodobé klimatické strategii by emise z průmyslového sektoru napříč všemi členskými státy EU měly klesnout o přibližně 85 % do roku 2050 oproti roku 1990.

Až 12 milionů MWh elektřiny mohou podle nové studie Joint Research Centre Evropské komise vyrobit fotovoltaické elektrárny na střechách, těžbou zničených plochách a dalších vhodných místech v Ústeckém a Karlovarském kraji. Jedná se o celou polovinu současné výroby elektřiny z hnědého uhlí v těchto krajích. Druhá polovina uhelné produkce pak odpovídá množství elektřiny, které se z ČR vyváží, takže z hlediska energetické potřeby ČR by již uhelné elektrárny nebyly potřeba.

Evropská komise 18. června zveřejnila dlouho očekávané hodnocení klimaticko-energetických plánů, jejichž návrhy odeslaly členské země do Bruselu na přelomu roku. Tyto plány mají zajistit splnění evropských klimaticko-energetických cílů k roku 2030. Jde v nich o snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a podílu obnovitelných zdrojů energie.

Důležitost ochrany životního prostředí a klimatu v očích německé veřejnosti v posledních letech  zřetelně vzrostla. To je výsledek výzkumu veřejného mínění ohledně povědomí německých obyvatel o životním prostředí, který společně představily německá spolková ministryně životního prostředí Svenja Schulze a prezidentka Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA) Maria Krautzberger. Obyvatelé Německa jsou většinově názoru, že relevantní aktéři (průmysl, spolková vláda, komunální politici) stále nedělají dost pro ochranu životního prostředí a klimatu. Výše zmíněný výzkum německá spolková vláda a Spolkový úřad pro životní prostředí zadávají každé dva roky. Pro vznik poslední v druhé polovině roku 2018 bylo dotazováno cca. 4.000 německých občanů.

Návrh Národního integrovaného energetického a klimatického plánu ČR (NEKP), podle kterého má Česká republika přispět k plnění evropských cílů pro rok 2030, rozhodně není progresivním plánem dekarbonizace energetiky. Ministerstvo průmyslu zpracovalo dokument, jehož cílem je spíše omezení změn na minimum. Jeho největším nedostatkem je velmi nízký cíl pro obnovitelné zdroje, který zdaleka nevyužívá reálný potenciál jednotlivých technologií pro příští dekádu.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla