Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Efektivita

Úspory energií jsou jednou z pěti hlavních priorit předložené energetické koncepce, ale ministerstvo průmyslu a obchodu nenavrhlo konkrétní a účinné programy na podporu zvýšení efektivity, ani nevyužívá dostatečně potenciál těch, které již existují. Koncepce konkrétně zmiňuje pouze jediný podpůrný nástroj k dosažení cílů v oblasti efektivity, jímž má být dotační program MPO Efekt.

Německá cesta ke kompletní přeměně energetiky („Energiewende“) nabízí další inspirativní projekt. V bývalé průmyslové zóně v berlínské čtvrti Schöneberg vzniká chytrá síť, která testuje využití elektromobilů jako zásobníku elektřiny vyrobené z místních obnovitelných zdrojů. Možnost elektřinu skladovat je klíčovou podmínkou německého odchodu od jádra a fosilních paliv. O to důležitější, že čeští sousedé se chystají zdejší přenosovou soustavu pro „nebezpečnou“ obnovitelnou elektřinu z Německa zavřít.

„Velikonoční krizi” nyní již neexistující koalice obratně využil ministr financí Kalousek a nehledě na předchozí debaty si na jednání vlády řekl o všechny peníze, které má stát od příštího roku utržit z prodeje emisních povolenek velkým znečišťovatelům. S nepříliš přesvědčivým vysvětlením, že jde pouze o technickou operaci, pak slíbil ministru Chalupovi, že mu polovinu vybrané částky pošle zpátky ze státního rozpočtu na ekologická opatření. Že se tak skutečně stane, by měla zaručit úprava zákona o obchodování s emisemi, již má resort životního prostředí poslat do vlády v polovině května.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa zveřejnil na konci ledna svůj záměr pokračovat v podpůrném programu pro energetické renovace budov. Na tiskovém briefingu po skončení kulatého stolu k problematice určení výnosů z aukcí emisních povolenek ministr uvedl, že podpora zlepšování energetické efektivnosti v budovách dostane hlavní prioritu.

V příštích sedmi letech máme příležitost vyřešit jeden z palčivých problémů, který bude stále více dusit, ekonomicky i doslova, jak rodiny a spotřebitele, tak firmy a konkurenceschopnost. Stačí “jen”, aby si česká vláda v příštím kole EU fondů řekla o nabízený balík peněz na energetickou efektivitu.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla