Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Efektivita

Ministerstvo životního prostředí spustilo 12. srpna první výzvu programu Nová zelená úsporám, jehož cílem je podpora investic do opatření ke snížení spotřeby energie k vytápění budov. V rámci první výzvy, která je určena výhradně pro majitele rodinných domků, bude na podporách rozdělena 1 miliarda korun. Dva týdny po otevření výzvy byly evidovány žádosti za 450 milionů korun.

Směrnice o energetické účinnosti, která platí od podzimu 2012 a na jejímž zavedení do právního řádu pracuje i Česká republika, obsahuje novinku zajímavou pro všechny zákazníky energetických firem, včetně domácností. Ukládá totiž dodavatelům (případně distributorům) energie povinnost snižovat spotřebu u koncových zákazníků. Mezi lety 2014 a 2020 mají firmy u svých zákazníků dosáhnout roční úspory  1,5 %  z průměrné spotřeby v posledních třech letech.

V pracovní verzi příštího Operačního programu Životní prostředí se objevila nová prioritní osa 5  - Energetické úspory. Tato priorita, po níž zástupci nevládních organizací dlouho volali, bude podporovat zlepšení tepelných vlastností budov, využití obnovitelných zdrojů na vytápění a snížení spotřeby elektřiny v budovách i ve veřejném osvětlení. Snižování stále velmi vysoké spotřeby energie tak konečně získalo pozornost, kterou si zaslouží. Vyčlenění samostatné priority je ale jen první krok na cestě k plnému využití potenciálu úspor energie.

V důsledku novelizovaného zákona o hospodaření s energií má od dubna letošního roku každý možnost posoudit energetickou náročnost domu nebo bytu, o jehož koupi nebo pronájmu uvažuje. Stejně jako jsme si zvykli rozhodovat při výběru elektrospotřebičů mimo jiné podle energetického štítku, dostaneme v případě bydlení do ruky energetický průkaz budovy. Přehledný dokument, který se formou podobá právě energetickým štítkům, jak je známe na elektrospotřebičích, ukáže, s jakou spotřebou máme počítat.

Poslanecká sněmovna i Senát schválily zákon o obchodování s emisními povolenkami, který má zásadní význam pro financování programu podpory energetických renovací budov. Obě komory parlamentu odsouhlasily vládní návrh, který předpokládá, že na programy SFŽP, tedy prioritně podporu energetických renovací budov, bude vyčleněna třetina výnosů z prodeje povolenek znečišťovatelům (polovina bude určena na krytí schodku státního rozpočtu, šestina na programy Ministerstva průmyslu a obchodu).

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla