Británie významně snižuje spotřebu energie, ekonomika přitom roste

Aktuální údaje britského ministerstva energetiky přesvědčivě vyvrací zažitý předpoklad, že rostoucí ekonomika vyžaduje stále vyšší spotřebu energetických zdrojů. Britská spotřeba primárních zdrojů energie v roce 2014 meziročně klesla o 6,6 procenta, zatímco ekonomika rostla o 2,8 %. Nejde přitom o náhodný výkyv, spotřeba se dostala o 18 % pod úroveň roku 2005, aktuálně je nižší než před padesáti lety.

Británie bere vážně rizika spojená se změnou klimatu a od roku 2008 v zemi platí zákon předepisující tempo snižování emisí skleníkových plynů. Jeho závazky se daří naplňovat, aniž by docházelo k negativním dopadům na domácnosti či firmy. Britský průmysl mění orientaci, díky domácí poptávce mají v Británii své továrny společnosti na výrobu větrných elektráren nebo automobilů s nízkou spotřebou. Domácnosti zase těží z vládních programů podpory úspor energie, které zároveň řeší britský problém palivové chudoby. Postupně klesá i spotřeba ropných paliv v dopravě.

Snižování spotřeby energie není britskou specialitou, ale strategickým leitmotivem nejsilnějších evropských ekonomik. Ve Francii platí od července zákon, jehož cílem je snížení spotřeby o 50 %, stejnou strategii uplatňuje ve své energetické transformaci Německo. Snížení spotřeby, byť méně ambiciózní, je základní součástí energetického balíčku Evropské unie pro rok 2030.

Plány na zvyšování spotřeby v aktualizované energetické koncepci ČR vypadají v porovnání s uvedenými koncepty jako z jiného světa. Dá se sice pochopit, že ministerstvo průmyslu naslouchá firmám, jejichž podnikání je výhodná vysoká spotřeba paliv a energie. K naší škodě tím ovšem současně brzdí rozvoj perspektivnějších odvětví.

Více na http://cislotydne.cz/osmnact/

Přehledné informace o vývoji britské energetiky najdete na adrese http://www.carbonbrief.org/blog/2015/07/five-charts-show-the-historic-shifts-in-uk-energy-last-year/

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

 
 

Plán Chytrá energie

Chytrá energieNahlédněte do publikace, ve které najdete konkrétní plán ekologických organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české ekonomiky a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii.

Odkazy

Banner
Banner