Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Fosilní zdroje

Svět čeká podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) průměrné zvýšení teplot o 3,6 až 5,3 stupně Celsia. Pokud chceme oteplení omezit na 2 stupně, doporučuje agentura přijmout řadu opatření v energetice, která popisuje ve své zprávě World Energy Outlook Special Report,  Redrawing the Energy - Climate  Map. Studie se zaměřuje na energetický sektor, jenž ke globálním emisím skleníkových plynů přispívá dvěma třetinami. I přes úspěchy dosažené v některých státech vzrostly emise energetického sektoru loni o 1,4 % a dosáhly tak historické výše 31,6 Gt za rok 2012.

Pokrok v oblasti energetické efektivnosti nových budov po roce 2020 bude patrně menší, než se dalo podle schválené legislativy očekávat. Novela zákona o hospodaření s energií, schválená na podzim 2012, stanoví v souladu se směrnicí o energetické náročnosti budov, že od roku 2020 bude možné stavět výhradně „téměř nulové domy“. Popis technických parametrů téměř nulového domu ovšem závisí na členských státech. Ministerstvo průmyslu parametry stanovilo ve vyhlášce, která platí od 1. dubna.

Podpora obnovitelných zdrojů energie se v Česku řeší v posledních letech téměř denně. O to větší ticho a nezájem panuje ohledně nejrůznějších forem podpor pro uhlí, ropu nebo zemní plyn. Aktuální data OECD ukazují, že Česká republika zafinancovala spalování uhlíkatých paliv mezi lety 2005 až 2011 téměř osmdesáti miliardami korun. „Veřejné náklady“ spojené s jejich využíváním zahrnují daňové úlevy nebo odstraňování ekologických zátěží vzniklých před rokem 1994. Čísla ale nejsou zdaleka kompletní a navíc zahrnují období, kdy např. podpora uhelnému průmyslu už klesla.

Koncepce předložené ministrem průmyslu explicitně navrhují zrušit obě usnesení vlády, kterými byly vyhlášeny územní ekologické limity těžby hnědého uhlí. Bez jakékoliv alternativy počítají s budoucí likvidací obou severočeských obcí ohrožených těžbou, i když Surovinová politika konstatuje, že těžbu za limity by bylo možné odložit až za rok 2035. Zpomalení těžby navíc Surovinová politika podmiňuje řadou podmínek, z nichž některé jsou v přímém rozporu s platným usnesením vlády o limitech, další jsou pak prakticky nesplnitelné či se svými negativními dopady blíží samotnému prolomení.

Poslanci ve výboru regionů Evropského parlamentu, kteří hlasovali o klíčových pozměňovacích návrzích k nastavení evropského fondu regionálního rozvoje v příštím období, potvrdili, že účelem veřejného financování je posílit úspory energie a rozvoj ekologických obnovitelných zdrojů. Na začátku července odmítli pozměňovací návrhy Poláka Jana Olbrychta, který chtěl regionální rozvoj podpořit budováním infrastruktury pro další dovoz ropy a zemního plynu. Markus Trilling z CEE Bankwatch Network, neziskové organizace, která dění kolem evropských fondů sleduje, rozhodnutí uvítal: „Poslanci jasně potvrdili, že dotace pro fosilní paliva nejsou tou správnou podporou pro rozvoj evropských regionů.“

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla