Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Atom

Energetická koncepce plánuje dva nové reaktory v Temelíně, další v Dukovanech a také navrhuje v průběhu tří let najít lokalitu pro umístění třetí jaderné elektrárny v České republice. Související Surovinová politika počítá s těžbou nových ložisek uranu. V první řadě Brzkov a Horní Věžnice v blízkosti Polné na Jihlavsku. Uvažováno je ale také o těžbě větších uranových zásob na Liberecku v oblasti rozsáhlých podzemních zásob pitné vody. Vzhledem ke geologickým podmínkám bude taková těžba možná prakticky jen pomocí chemického loužení. Pro rozhodnutí o lokalitě definitivního úložiště vysoceradioaktivního jaderného odpadu pak byl nově stanoven termín do konce roku 2015. Hrozí, že se tak stane bez souhlasu obyvatel zkoumaných regionů, kterým úložiště navždy změní život.

Ministerstvo životního prostředí se stalo překvapivým spojencem všech, kteří nechtějí další atomové reaktory v jihočeské krajině.  Svým postupem v probíhajícím procesu hodnocení vlivů na životní prostředí projektu Nový jaderný zdroj v Temelíně, v němž zapomíná na svoji roli nestranného arbitra a jde nepokrytě na ruku investorovi, nabízí šanci na zrušení následných povolení.

V posledních měsících stíhá jaderný průmysl jedna špatná zpráva za druhou. Tolik vzývaná „jaderná renesance“ se minimálně v Evropě stala již zcela vyprázdněným heslem. V březnu padlo definitivní rozhodnutí ukončit dlouholeté pokusy o dostavbu bulharské jaderné elektrárny v Belene. Poté energetické společnosti RWE a E.ON vycouvaly z jaderného projektu ve Velké Británii, kde plánovaly investici do nového reaktoru v lokalitě Oldbury poblíž Bristolu. Obě firmy svůj krok vysvětlily obtížemi při získávání financí na velké projekty a nepřiměřeně dlouhou dobu návratnosti investice.

Jadernému průmyslu teče do bot. Náklady na potřebnou technologii neustále rostou a vyrobená elektřina přestává být kvůli vysoké ceně konkurenceschopná. Popravdě ona nebyla asi nikdy, ale dlouho jí pomáhaly skryté subvence typu omezené odpovědnosti za možnou jadernou škodu. Ty už přestávají stačit, a tak jaderný průmysl hledá nové cesty, jak dostat další finanční injekci.

V reakci na loňskou havárii v jaderné elektrárně Fukušima vyzvala Evropská komise členské státy k provedení zátěžových testů provozovaných reaktorů. Testování mělo prokázat bezpečnost a odolnost elektráren vůči extrémním nadprojektovým seismickým, záplavovým, povětrnostním a dalším jevům. „Nelze od nich však čekat“, jak prohlásila předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová: „podrobné hodnocení jaderné bezpečnosti reaktorů, jejich provozní spolehlivosti nebo vnější havarijní připravenosti.“

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla